Referencer

Jeannette Holmbach, socialrådgiver:

Jeg har haft Hanne som skrivecoach i forbindelse med mit bachelorprojekt på socialrådgiverstudiet.
Da jeg skulle påbegynde mit projekt om flygtninges forventninger til deres nye tilværelse i Danmark, manglede jeg en sparringspartner, fordi jeg skrev selv.
Hanne bød ind på opgaven og fungerede som ‘min gruppe’. Vi fik hurtigt og effektivt udarbejdet en realistisk tidsplan over forløbet, som dannede udgangspunkt for aftaler og opgaveskrivning. Hanne var god til at fastholde deadlines, stille uddybende og afklarende spørgsmål. Vi havde mange konstruktive samtaler ud i valg af relevante teoretikere samtidig med, at vi arbejdede på den fortsatte motivation. Jeg kunne altid hente råd og opmuntring, når skriveprocessen gik i stå. I slutfasen havde Hanne masser af input til aktiv sprogbrug og fastholdt indsatsen så jeg fik sat prikken over i’et rent grammatisk. Hanne var meget inspirerende at samarbejde med og fik mig til at se hele forløbet som en del af en samlet proces.
Sluttelig fik jeg afleveret et godt produkt, som fik en rigtig god bedømmelse.

Helle Jung, kommunikationskonsulent:

Jeg har i mange år været vant til at sælge mine ydelser og produkter, men er jo ikke uddannet sælger. Hanne Bros og Kims kursus ’Salgspsykologi for freelancere’ gav indsigt i mekanismerne i salg, kundernes og mit eget udgangspunkt og et skub til at gribe salg mere systematisk an – ikke mindst i kraft af kursusledernes konkrete, håndgribelige råd og mærkbare tro på os kursister.

Mads Løkke Rasmussen, karrierekonsulent i journalistforbundet:

Hanne Bros har i praksis realiseret en levedygtig og professionel mentorordning for de ca. 7000 medlemmer af kreds 1 i Dansk Journalistforbund. Hannes styrke er, at hun kan drive en proces fremad. Fra ingenting i august 2008 havde Hanne rekrutteret og matchet 45 mentorer med 45 mentees i august 2009. Deltagerevalueringen viste yderligere, at både mentorer og mentees var meget tilfredse med produktet. Snak med Hanne, hvis du overvejer at starte en mentorordning.

Ulrik Ehrhorn Guut-Nielsen, tv-producent ”Content Power House”:

Hanne impressed me with mixture of quietly introducing a new concept for a sceptic group of traditionalists and turning them into a dedicated group of co-workers. She was networking people of different origins in the media industry together for the first time, getting them into the universe of mentoring and networking in a professional way. She supervised and hosted the network and made sure we received both stimulation, guidelines, education and freedom. My own mentor changed my career and I have personally recommended Hanne to others who wish to utilise or produce a succesful, professional mentoring network.