Systemisk hvad-for-noget?

”Jeg er systemisk proceskonsulent” siger jeg glad og fornøjet til dem, der spørger hvad jeg laver.

Systemisk hvad-for-noget er ofte et spørgsmål , jeg får retur, så hvad dækker det egentlig over? Ordet systemisk.

Så er det jo rart at falde over nogle andre proceskonsulenter såsom Ilosi, der har hovedkvarter oppe i Aalborg. De har formuleret det meget godt i deres arbejdsgrundlag, som ligger på deres hjemmeside:

Det systemiske perspektiv er en fælles retning der sammenfatter forskning fra biologi, psykologi og sociologi. Det centrale i dette perspektiv er erkendelsen af, at fænomener ikke eksisterer i sig selv, men altid er til stede i en sammenhæng, som påvirker dem. I arbejdet med ledelse & organisationsudvikling betyder det, at konsulenten aldrig ser på enkeltpersoner eller problemer løsrevet fra den organisatoriske kontekst, de befinder sig i. ”

Under min uddannelse til proceskonsulent hos Go Proces var det især en meget stor erkendelse for mig, at det ikke er muligt at løse et problem ved bare at skifte ”den problematiske medarbejder” ud. Jeg har i hvert fald tit tænkt den kætterske tanke som fastansat, at hvis bare den- og-den-person holdt op, SÅ ville alting blive meget bedre. Men systemisk tænkning ser altså mere på helheden og hvilken sammenhæng, du indgår i. Tænk på det næste gang du møder afdelingens brokkerøv: Hvad kan der ligge bag, at xx altid er så sur? Hvad er det mon han eller hun gerne vil fortælle?