Arbejdspladsmentor

Mange virksomheder bliver spurgt, om de vil have en psykisk sårbar, en flygtning eller en anden person i praktik.

I bedste fald kan det føre til en læreplads, et fleksjob eller et job for vedkommende.

ArbejdspladsmentorGuider og vejleder

Det kræver ofte en ekstra indsats, så personen kan have gavn af en arbejdspladsmentor.

En person, der har ekstra øjne på den nytilkomne, guider og vejleder om både arbejdets indhold og arbejdspladsens kultur.

Forventningsafstemning

Jeg kan uddanne dine arbejdspladsmentorer, så de lærer redskaber såsom konflikthåndtering og forventningsafstemning at kende, inden forholdet bliver etableret.

En virksomhed som Logistikkompagniet har mange erfaringer med at tage forskellig former for arbejdskraft ind fra jobcentrene.

Det kan også være, at din virksomhed vil gøre en indsats for at integrere flygtninge.